Installatie instructie voor GRIP

Nu ook beschikbaar: een downloadversie voor GRIP. Alle krachtige ETL-bouwblokken up en running vanaf uw eigen Windows-omgeving. Hiermee beschik je over dezelfde ETL-toolkit die ook door o.a. Schiphol, RIVM of Smilde Foods wordt gebruikt.

Inleiding

Hieronder vind je de downloadversie van GRIP met de bijbehorende installatie instructie.

Stap 1: Downloaden van de volledige GRIP.zip

Download hier de nieuwste complete zip GRIP

Stap 2: Downloaden van de nieuwste GRIP.exe

Download hier de nieuwste versie van GRIP

Stap 3: Installatie instructie

  • Maak in je eigen omgeving een programma map aan voor de GRIP-programmatuur
  • Maak vervolgens in deze map een nieuwe map genaamd 'data', voor o.a. tempbestanden
  • Pak het GRIP zip-bestand uit in deze map;
  • GRIP kan een connectie maken naar SQL-server en PostgreSQL, zorg dat je de laatste ODBC-drivers hebt ge├»nstalleerd.

Stap 4: Aanvragen licentiecode en inlogcode

De gratis demo-licentiecode is gekoppeld aan het MAC-adres van de computer waar GRIP op draait. Start een command-sessie op en start vervolgens start_grip. Opstarten duurt een paar seconden en vervolgens zie je het MAC-adres.

Navigator

Stuur vervolgens een mail met je MAC-adres naar info@gripopdata.nl en je ontvangt per mail twee licentiebestandjes: grip_lic.lic en grip_lic.sign. Plaats deze in de programma-map van GRIP, over de bestaande versies heen. Pas wanneer je de juiste 2 licentiebestandjes hebt ontvangen, zal de applicatie werken.

Stap 5: Inloggen op de databases.

De GRIP-ETL-solution kan connecten met de 4 grotere databases : Oracle, Snowflake,Sqlserver en Postgresql. In de grip_con.dat kunnen de connecties gedefinieerd worden. Per database-connectie dienen enkele parameters gedefinieerd te worden zoals bv userid,password, host. Sommige databases hebben wat andere invulling gegeven aan bv de term schema of database. Via menuoptie "GRIP Solutions - StartUp en connectie" krijg je uitleg over de invulling van de grip_con.dat. Indien er een fout in de connectie-definitie zit, wordt dat gelogd met een dump van de beschikbare ODBC-connecties in de odbcadmin van je Windowssysteem.

LETOP :

  • de user die via de connectie-definitie in de database aanlogt moet wel voldoende rechten hebben zoals bv create rechten van tables,views en sequences.
  • met de grip_mail.ini kan het gmail-account ingevuld worden.

Stap 6: Start GRIP

Grip wordt gestart met de batchfile: start_grip.bat. Er wordt een editor opgestart vanwaaruit geprogrameerd kan worden tegen een geselecteerde database. Het commando kan uitgevoerd worden middels CTRL-ENTER. Ook kunnen meerdere commando's geselecteerd worden die uitgevoerd worden door op de execute-button te clicken. Onder kopje GRIP solutions staan meerdere copy-paste code-snippets voor oefenen met GRIP.

Een goede vervolgstap om GRIP te leren kennen de Demo met CBS-Opendata.

In geval van een foutmelding: - heb je stap 1 t/m 6 goed uitgevoerd? - bel of mail met GripOpData ( 06-54946006 of info@gripopdata.nl )