OWB is geïntegreerd in de Oracle database. Dit heeft als gevolg dat een upgrade van de database ook een upgrade van OWB tot gevolg heeft. Deze afhankelijkheid

maakt het upgraden van de database complex/omslachtig en heeft nu in de praktijk tot gevolg dat het upgraden van de database wordt uitgesteld.