Het overzetten/installeren van mappings kan uitsluitend worden uitgevoerd via OWB en de Oracle Database Administrators (DBA) hebben daarom ook specifieke kennis nodig van OWB. In de praktijk blijkt dat de meeste Oracle DBA’s deze kennis niet hebben en er eerst tijd/aandacht geïnvesteerd moet worden op de benodigde kennis op te doen.