Bij het dagelijks verversen/herladen van het datawarehouse moet gemonitord worden dat het laadproces juist en volledig wordt uitgevoerd. OWB blijkt

niet altijd fouten/problemen te signaleren waardoor soms aanvullend een aantal rondsluitingen ingebouwd moeten worden.