GRIP Introductie

Navigator

GRIP is een datawarehouse ETL-tool om grip op je data te krijgen. Vanuit de Programmeer-Editor kan de developper en beheerder maar ook de business-analist op eenvoudige wijze GRIP commando's uitvoeren op de geselecteerde database. Met deze commando's is een complete data-migratie te realiseren van bijvoorbeeld Oracle 12c on premise, naar oracle in de CLOUD. Andere toepassing zijn bijvoorbeeld ( near-realtime ) datawarehouses.

De programeertaal is GRIP in combinatie met SQL. Met de GRIP-routines worden de processen van de ETL-functies gecodeerd. In ansi-SQL worden de databewerkingen geprogrammeerd. De SQL wordt als view opgeslagen in de databases van waar de data is opgeslagen.